Рствор за леќи

ReNu multiplus

Во рамките на широкиот спектар на производи, ќе ви го претставиме и производот за одржување на хигиена на контактни леќи од Bausch & Lomb:

Renu MultiPlus повеќе наменско средство од 360 ml / 120 ml, за комплетна нега на меки контактни и силиконски хидроген леќи.

Раствор за целосна нега на леќи: се користи за чистење, миење, дезинфекција и за чување на меки контактни леќи. Користењето секојдневно на овој раствор ги одстранува протеините кои се градат.

Овој раствор е идеален за секојдневно чистење и удобност на леќите при нивната употреба. Формулата на овој раствор се состои од: полоксамин, хидрат и димед.

  • Полоксамин ги отстранува мастите и ја подобрува влажноста на леќите.
  • Хидрат ги одстранува депозитните протеини акумулира во текот на секојдневно носење на контактни леќи.
  • Димед ги убива бактериите на леќите.