Тетово

getaldus 1

Локација: Тодор Циповски Мерџан 10/ 1220 – Тетово

Телефон за контакт: 044 336 314 

Работно време:

Понеделник – Петок:  08:00 – 20:00 часот.

Сабота: 09:00 – 14:00 часот.

Getaldus Tetovo